Slice ảnh 2
Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 504

Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 504

Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 504

Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 504

1.600đ

Dây đeo thẻ bản 1cm màu đỏ, cam, xanh lá, vàng . . .

Dây đeo thẻ bản 1cm màu đỏ, cam, xanh lá, vàng . . .

Dây đeo thẻ bản 1cm màu đỏ, cam, xanh lá, vàng . . .
Dây đeo thẻ màu móc nhựa bản rộng 1cm (cỡ nhỏ) kích thước: rộng 1cm, dài 40cm Dây đeo thẻ màu móc nhựa bản rộng 1cm có các màu: Cam,...

Dây đeo thẻ bản 1cm màu đỏ, cam, xanh lá, vàng . . .

1.000đ

Dây đeo thẻ xanh 1,5cm móc sắt

Dây đeo thẻ xanh 1,5cm móc sắt

Dây đeo thẻ xanh 1,5cm móc sắt
Dây đeo thẻ xanh bản rộng 1,5cm móc sắt, dài 40cm Dây đeo thẻ 1,5cm móc sắt ngoài màu xanh biển, còn có các màu xanh lá, đỏ, vàng, ghi...

Dây đeo thẻ xanh 1,5cm móc sắt

3.300đ

Dây đeo thẻ xanh 1cm kẹp sắt

Dây đeo thẻ xanh 1cm kẹp sắt

Dây đeo thẻ xanh 1cm kẹp sắt
Dây đeo thẻ xanh kẹp sắt bản rộng 1cm (cỡ nhỏ) kích thước: rộng 1cm, dài 40cm Dây đeo thẻ xanh kẹp sắt bản rộng 1cm Đóng gói 100 cái/túi ...

Dây đeo thẻ xanh 1cm kẹp sắt

1.000đ

Dây đeo thẻ xanh 1cm móc nhựa

Dây đeo thẻ xanh 1cm móc nhựa

Dây đeo thẻ xanh 1cm móc nhựa
Dây đeo thẻ xanh móc nhựa bản rộng 1cm (cỡ nhỏ) kích thước: rộng 1cm, dài 40cm Dây đeo thẻ xanh móc nhựa bản rộng 1cm Đóng gói 100 cái/túi ...

Dây đeo thẻ xanh 1cm móc nhựa

1.000đ

Bao đựng thẻ nhựa ngang cài khuy băng

Bao đựng thẻ nhựa ngang cài khuy băng

Bao đựng thẻ nhựa ngang cài khuy băng
Bao đựng thẻ nhựa ngang cài khuy băng (cỡ nhỏ) kích thước phủ bì: 6x9,5cm Bao đựng thẻ nhựa ngang cài khuy băng kích thước lòng thẻ: 5,8x9cm Bao đựng...

Bao đựng thẻ nhựa ngang cài khuy băng

1.400đ

Bao da đựng thẻ dọc

Bao da đựng thẻ dọc

Bao da đựng thẻ dọc
Bao da đựng thẻ dọc (cỡ nhỏ) kích thước phủ bì: 6,5x11,5cm Bao da đựng thẻ dọc kích thước lòng thẻ: 6x9cm Bao da đựng thẻ dọc Đóng gói 50...

Bao da đựng thẻ dọc

2.400đ

Bao da đựng thẻ ngang

Bao da đựng thẻ ngang

Bao da đựng thẻ ngang
Bao da đựng thẻ ngang (cỡ nhỏ) kích thước phủ bì: 6,5x11,5cm Bao da đựng thẻ ngang kích thước lòng thẻ: 6x9cm Bao da đựng thẻ ngang Đóng gói 50...

Bao da đựng thẻ ngang

2.400đ

Bao đựng thẻ nhựa dọc 303

Bao đựng thẻ nhựa dọc 303

Bao đựng thẻ nhựa dọc 303
Bao đựng thẻ nhựa dọc 303 kích thước phủ bì: 9x15cm Bao đựng thẻ nhựa dọc 303 kích thước lòng thẻ: 8,5x12,5cm Bao đựng thẻ nhựa dọc 303 Đóng gói...

Bao đựng thẻ nhựa dọc 303

2.400đ

Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 503

Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 503

Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 503
Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 503, kích thước phủ bì: 11x16cm Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 503, kích thước lòng thẻ: 10x13,5cm Bao đựng thẻ nhựa...

Bao đựng thẻ nhựa dọc Hội nghị 503

1.700đ

Bao đựng thẻ nhựa dọc 304

Bao đựng thẻ nhựa dọc 304

Bao đựng thẻ nhựa dọc 304
Bao đựng thẻ nhựa dọc 304 kích thước phủ bì: 11x16cm Bao đựng thẻ nhựa dọc 304 kích thước lòng thẻ: 10x13,5cm Bao đựng thẻ nhựa dọc 304 Đóng gói...

Bao đựng thẻ nhựa dọc 304

2.400đ

Bao đựng thẻ nhựa dọc 207

Bao đựng thẻ nhựa dọc 207

Bao đựng thẻ nhựa dọc 207
Bao đựng thẻ nhựa dọc 207 (cỡ trung) kích thước phủ bì: 8,3x13,5cm Bao đựng thẻ nhựa dọc 207 kích thước lòng thẻ: 7,5x11cm Bao đựng thẻ nhựa dọc 207...

Bao đựng thẻ nhựa dọc 207

1.400đ

Bao đựng thẻ nhựa ngang 208

Bao đựng thẻ nhựa ngang 208

Bao đựng thẻ nhựa ngang 208
Bao đựng thẻ nhựa ngang 208 (cỡ trung) kích thước phủ bì: 11,5x10cm Bao đựng thẻ nhựa ngang 208 kích thước lòng thẻ: 9,5x7,5cm Bao đựng thẻ nhựa ngang 208...

Bao đựng thẻ nhựa ngang 208

1.400đ

Bao đựng thẻ nhựa dọc 107

Bao đựng thẻ nhựa dọc 107

Bao đựng thẻ nhựa dọc 107
Bao đựng thẻ nhựa dọc 107 (cỡ nhỏ) kích thước phủ bì: 6,5x11,5cm Bao đựng thẻ nhựa dọc 107 kích thước lòng thẻ: 6x9cm Bao đựng thẻ nhựa dọc 107...

Bao đựng thẻ nhựa dọc 107

1.000đ

Bao đựng thẻ nhựa ngang 108

Bao đựng thẻ nhựa ngang 108

Bao đựng thẻ nhựa ngang 108
Bao đựng thẻ nhựa ngang 108 (cỡ nhỏ) kích thước phủ bì: 8,5x10cm Bao đựng thẻ nhựa ngang 108 kích thước lòng thẻ: 6x9cm Bao đựng thẻ nhựa ngang 108...

Bao đựng thẻ nhựa ngang 108

1.000đ

Giỏ hàng 0 sản phẩm

 0986.390.265
1