Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vanphon6/public_html/include/connect.php on line 2
Đồ ăn tết
Slice ảnh 2
Bánh tro

Bánh tro

Bánh tro
Bánh tro gửi hàng toàn quốc Bánh tro bao ngon giá bán lẻ 15.000đ/cái Bánh tro có trọng lượng 100g/cái Bánh tro do nhà tự làm, có nguồn gốc xuất...

Bánh tro

15.000đ

Bánh giò 200g/cái

Bánh giò 200g/cái

Bánh giò 200g/cái
Bánh giò 200g/cái gửi hàng toàn quốc Bánh giò 200g/cái bao ngon giá bán lẻ 25.000đ/cây/90g Bánh giò có trọng lượng 200g/cái Bánh giò 200g/cái do nhà tự làm, có...

Bánh giò 200g/cái

20.000đ

Bánh dày quán gánh 500g/gói/6cái

Bánh dày quán gánh 500g/gói/6cái

Bánh dày quán gánh 500g/gói/6cái
Bánh dày quán gánh 500g/gói/6 cái nhân mặn và ngọt gửi hàng toàn quốc Bánh dày quán gánh 500g/gói/6 cái nhân mặn và ngọt bao ngon giá bán lẻ 25.000đ/cây/90g ...

Bánh dày quán gánh 500g/gói/6cái

60.000đ

Bánh trưng 500g/cái

Bánh trưng 500g/cái

Bánh trưng 500g/cái
Bánh trưng 500g/cái gửi hàng toàn quốc Bánh trưng 500g/cái bao ngon giá bán lẻ 50.000đ/cái Bánh trưng có trọng lượng 500g/cái Bánh trưng do nhà tự làm, có nguồn...

Bánh trưng 500g/cái

50.000đ

Giò lá lợn 70g/cái

Giò lá lợn 70g/cái

Giò lá lợn 70g/cái
Giò lá lợn 70g/cái gửi hàng toàn quốc Giò lá lợn 70g/cây bao ngon giá bán lẻ 18.000đ/cây/70g Giò lá lợn có trọng lượng 70g/cây, Giò lá lợn do nhà...

Giò lá lợn 70g/cái

18.000đ

Giò lá bò 90g/cái

Giò lá bò 90g/cái

Giò lá bò 90g/cái
Giò lá bò 90g/cái gửi hàng toàn quốc Giò lá bò 90g/cây bao ngon giá bán lẻ 25.000đ/cây/90g Giò lá bò có trọng lượng 90g/cây, Giò lá bò do nhà...

Giò lá bò 90g/cái

25.000đ

Chả cốm 1kg/gói

Chả cốm 1kg/gói

Chả cốm 1kg/gói
Chả cốm 1kg/gói gửi hàng toàn quốc Chả cốm 1kg/gói bao ngon giá bán lẻ 190.000đ/gói/1kg Chả cốm có trọng lượng 1kg/gói Chả cốm do nhà tự làm, có nguồn...

Chả cốm 1kg/gói

190.000đ

Chả thường 1kg/cục

Chả thường 1kg/cục

Chả thường 1kg/cục
Chả thường 1kg/cục gửi hàng toàn quốc Chả thường 1kg/cục bao ngon giá bán lẻ 170.000đ/cục/1kg Chả thường có trọng lượng 1kg/cục, Chả thường do nhà tự làm, có nguồn...

Chả thường 1kg/cục

170.000đ

Chả quế 1kg/miếng

Chả quế 1kg/miếng

Chả quế 1kg/miếng
Chả quế 1kg/cây gửi hàng toàn quốc Chả quế 1kg/miếng bao ngon giá bán lẻ 190.000đ/miếng/1kg Chả quế có trọng lượng 1kg/miếng, Chả quế do nhà tự làm, có nguồn...

Chả quế 1kg/miếng

190.000đ

Nem chua 200g/cây

Nem chua 200g/cây

Nem chua 200g/cây
Nem chua 200g/cây gửi hàng toàn quốc Nem chua 200g/cây bao ngon giá bán lẻ 29.000đ/cây/200g Nem chua có trọng lượng 200g/cây, Nem chua do nhà tự làm, có nguồn...

Nem chua 200g/cây

29.000đ

Giò bò 1kg/cây

Giò bò 1kg/cây

Giò bò 1kg/cây
Giò bò 1kg/cây gửi hàng toàn quốc Giò bò 1kg/cây bao ngon giá bán lẻ 330.000đ/cây/1kg Giò bò có trọng lượng 1kg/cây, Giò bò do nhà tự làm, có nguồn...

Giò bò 1kg/cây

330.000đ

Giò tai 1kg/cây

Giò tai 1kg/cây

Giò tai 1kg/cây
Giò tai 1kg/cây gửi hàng toàn quốc Giò tai 1kg/cây bao ngon, giá bán lẻ 250.000đ/cây/1kg Giò tai có trọng lượng 1kg/cây, Giò tai do nhà tự làm, có nguồn...

Giò tai 1kg/cây

230.000đ

Giò lụa 1kg/cây

Giò lụa 1kg/cây

Giò lụa 1kg/cây

Giò lụa 1kg/cây

190.000đ

Giỏ hàng 0 sản phẩm

 0986.390.265
1