Slice ảnh 2
File rút gáy

File rút gáy

File rút gáy
* File rút gáy: - File rút gáy khổ A4 - Gáy nhựa dẹt - Bìa nhựa trong - Tiện dụng trong việc bảo quản giấy tờ - Có nhiều...

File rút gáy

4.500đ

File rút gáy chốt 1 đầu

File rút gáy chốt 1 đầu

File rút gáy chốt 1 đầu
* File rút gáy có chốt 324: - File rút gáy khổ A4, chốt ở góc - Gáy nhựa dẹt- Bìa nhựa trong - Tiện dụng trong việc bảo quản...

File rút gáy chốt 1 đầu

5.000đ

Giỏ hàng 0 sản phẩm

 0986.390.265
1