Slice ảnh 2
Túi Clearbag khổ A5 (Túi đựng bài kiểm tra)

Túi Clearbag khổ A5 (Túi đựng bài kiểm tra)

Túi Clearbag khổ A5 (Túi đựng bài kiểm tra)
Túi Clearbag khổ A5 (Túi đựng bài kiểm tra)

Túi Clearbag khổ A5 (Túi đựng bài kiểm tra)

1.500đ

Clearbag khổ F (loại to)

Clearbag khổ F (loại to)

Clearbag khổ F (loại to)
Clear bag Trà My khổ F (loại to) Quy cách : 12 cái / túi. Clear bag Trà My khổ F (loại to) Dùng đựng giấy, tài liệu, tiện dụng...

Clearbag khổ F (loại to)

2.200đ

Clearbag khổ A dày

Clearbag khổ A dày

Clearbag khổ A dày
Clear bag Trà My khổ A dày Quy cách : 12 cái / túi. Clear bag Trà My khổ A dày Dùng đựng giấy, tài liệu, tiện dụng cho người...

Clearbag khổ A dày

2.000đ

Clearbag khổ A trung

Clearbag khổ A trung

Clearbag khổ A trung
Clear bag Trà My khổ A trung Quy cách : 20 cái / túi. Clear bag Trà My khổ A trung Dùng đựng giấy, tài liệu, tiện dụng cho người...

Clearbag khổ A trung

1.600đ

Clearbag khổ A mỏng

Clearbag khổ A mỏng

Clearbag khổ A mỏng
Clear bag Trà My khổ A mỏng Quy cách : 20 cái / túi. Clear bag Trà My khổ A mỏng Dùng đựng giấy, tài liệu, tiện dụng cho người...

Clearbag khổ A mỏng

1.300đ

Giỏ hàng 0 sản phẩm

 0986.390.265
1