Slice ảnh 2
Clearbag khổ F (loại to)

Clearbag khổ F (loại to)

Clearbag khổ F (loại to)
Clear bag Trà My khổ F (loại to) Quy cách : 12 cái / túi. Clear bag Trà My khổ F (loại to) Dùng đựng giấy, tài liệu, tiện dụng...

Clearbag khổ F (loại to)

1.900đ

Clearbag khổ A dày

Clearbag khổ A dày

Clearbag khổ A dày
Clear bag Trà My khổ A dày Quy cách : 12 cái / túi. Clear bag Trà My khổ A dày Dùng đựng giấy, tài liệu, tiện dụng cho người...

Clearbag khổ A dày

1.600đ

Clearbag khổ A trung

Clearbag khổ A trung

Clearbag khổ A trung
Clear bag Trà My khổ A trung Quy cách : 20 cái / túi. Clear bag Trà My khổ A trung Dùng đựng giấy, tài liệu, tiện dụng cho người...

Clearbag khổ A trung

1.400đ

Clearbag khổ A mỏng

Clearbag khổ A mỏng

Clearbag khổ A mỏng
Clear bag Trà My khổ A mỏng Quy cách : 20 cái / túi. Clear bag Trà My khổ A mỏng Dùng đựng giấy, tài liệu, tiện dụng cho người...

Clearbag khổ A mỏng

1.100đ

Giỏ hàng 0 sản phẩm

 0986.390.265
1