Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vanphon6/public_html/include/connect.php on line 2
Kẹp bướm, Kẹp màu, Kẹp Inox
Slice ảnh 2
Kẹp màu Deli 51mm (12 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 51mm (12 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 51mm (12 chiếc/hộp)
Kẹp bướm màu Deli 51mm (12 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 51mm (12 chiếc/hộp)

47.000đ

Kẹp màu Deli 41mm (24 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 41mm (24 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 41mm (24 chiếc/hộp)
Kẹp bướm màu Deli 41mm (24 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 41mm (24 chiếc/hộp)

65.000đ

Kẹp màu Deli 32mm (24 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 32mm (24 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 32mm (24 chiếc/hộp)
Kẹp bướm màu Deli 32mm (24 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 32mm (24 chiếc/hộp)

45.000đ

Kẹp màu Deli 25mm (40 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 25mm (40 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 25mm (40 chiếc/hộp)
Kẹp bướm màu Deli 25mm (40 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 25mm (40 chiếc/hộp)

52.000đ

Kẹp màu Deli 19mm (40 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 19mm (40 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 19mm (40 chiếc/hộp)
Kẹp bướm màu Deli 19mm (40 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 19mm (40 chiếc/hộp)

35.000đ

Kẹp màu Deli 15mm (60 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 15mm (60 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 15mm (60 chiếc/hộp)
Kẹp bướm màu Deli 15mm (60 chiếc/hộp)

Kẹp màu Deli 15mm (60 chiếc/hộp)

35.000đ

Kẹp bướm màu 32mm

Kẹp bướm màu 32mm

Kẹp bướm màu 32mm
Kẹp bướm màu 32mm

Kẹp bướm màu 32mm

38.000đ

Kẹp bướm màu 25mm

Kẹp bướm màu 25mm

Kẹp bướm màu 25mm
Kẹp bướm màu 25mm

Kẹp bướm màu 25mm

43.000đ

Kẹp bướm màu 19mm

Kẹp bướm màu 19mm

Kẹp bướm màu 19mm
Kẹp bướm màu 19mm

Kẹp bướm màu 19mm

30.000đ

Kẹp bướm màu 15mm

Kẹp bướm màu 15mm

Kẹp bướm màu 15mm
Kẹp bướm màu Deli 15mm (60 chiếc/hộp)

Kẹp bướm màu 15mm

30.000đ

Kẹp bướm đen 51mm

Kẹp bướm đen 51mm

Kẹp bướm đen 51mm

Kẹp bướm đen 51mm

24.000đ

Kẹp bướm đen 41mm

Kẹp bướm đen 41mm

Kẹp bướm đen 41mm

Kẹp bướm đen 41mm

16.000đ

Kẹp bướm đen 32mm

Kẹp bướm đen 32mm

Kẹp bướm đen 32mm
Kẹp bướm đen 32mm đóng gói 12 cái/Hộp; 12 hộp nhỏ/Hộp to Kẹp bướm đen 32mm xuất xứ Trung Quốc Kẹp bướm đen 32mm giá trên chưa gồm VAT, Kẹp...

Kẹp bướm đen 32mm

11.000đ

Kẹp bướm đen 25mm

Kẹp bướm đen 25mm

Kẹp bướm đen 25mm

Kẹp bướm đen 25mm

8.000đ

Kẹp bướm đen 19mm

Kẹp bướm đen 19mm

Kẹp bướm đen 19mm

Kẹp bướm đen 19mm

6.000đ

Kẹp bướm đen 15mm

Kẹp bướm đen 15mm

Kẹp bướm đen 15mm
Kẹp bướm đen 15mm đóng gói 12 cái/Hộp; 12 hộp nhỏ/Hộp to Kẹp bướm đen 15mm xuất xứ Trung Quốc Kẹp bướm đen 15mm giá trên chưa gồm VAT, Kẹp...

Kẹp bướm đen 15mm

4.500đ

Giỏ hàng 0 sản phẩm

 0986.390.265
1