Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vanphon6/public_html/include/connect.php on line 2
KHAY XỐP ĐỰNG THỰC PHẨM TRẮNG
Slice ảnh 2
Ống hút nhựa các màu

Ống hút nhựa các màu

Ống hút nhựa các màu
Ống hút nhựa các màu

Ống hút nhựa các màu

30.000đ

Ống hút nhựa màu trắng

Ống hút nhựa màu trắng

Ống hút nhựa màu trắng
Ống hút nhựa màu trắng

Ống hút nhựa màu trắng

30.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M42, kích thước 23 x 16,8 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 500 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M42, kích thước 23 x 16,8 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 500 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M42, kích thước 23 x 16,8 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 500 cái/cây)
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M42, kích thước 23 x 16,8 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 500 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M42, kích thước 23 x 16,8 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 500 cái/cây)

160.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M40, kích thước 22,5 x 14,5 x 2,8 cm (khoảng 100 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M40, kích thước 22,5 x 14,5 x 2,8 cm (khoảng 100 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M40, kích thước 22,5 x 14,5 x 2,8 cm (khoảng 100 cái/dây, 1000 cái/cây)
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M40, kích thước 22,5 x 14,5 x 2,8 cm (khoảng 100 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M40, kích thước 22,5 x 14,5 x 2,8 cm (khoảng 100 cái/dây, 1000 cái/cây)

150.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M18, kích thước 24,5 x 17,5 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M18, kích thước 24,5 x 17,5 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M18, kích thước 24,5 x 17,5 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M18, kích thước 24,5 x 17,5 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M18, kích thước 24,5 x 17,5 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)

140.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M16, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M16, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M16, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M16, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M16, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 100 cái/dây, 750 cái/cây)

100.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M14, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 120 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M14, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 120 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M14, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 120 cái/dây, 1000 cái/cây)
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M14, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 120 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M14, kích thước 22,5 x 16 x 2 cm (khoảng 120 cái/dây, 1000 cái/cây)

95.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M12, kích thước 18,5 x 12 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M12, kích thước 18,5 x 12 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M12, kích thước 18,5 x 12 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M12, kích thước 18,5 x 12 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M12, kích thước 18,5 x 12 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

95.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M9, kích thước 25 x 14 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M9, kích thước 25 x 14 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M9, kích thước 25 x 14 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M9, kích thước 25 x 14 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M9, kích thước 25 x 14 x 1,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

95.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M6, kích thước 19,5 x 11 x 2,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M6, kích thước 19,5 x 11 x 2,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M6, kích thước 19,5 x 11 x 2,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M6, kích thước 19,5 x 11 x 2,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M6, kích thước 19,5 x 11 x 2,5 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây)

95.000đ

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M5, kích thước 19,6 x 11,1 x 2 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây )

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M5, kích thước 19,6 x 11,1 x 2 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây )

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M5, kích thước 19,6 x 11,1 x 2 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây )
Khay xốp đựng thực phẩm trắng M5, kích thước 19,6 x 11,1 x 2 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây )

Khay xốp đựng thực phẩm trắng M5, kích thước 19,6 x 11,1 x 2 cm (khoảng 150 cái/dây, 1000 cái/cây )

95.000đ

Giỏ hàng 0 sản phẩm

 0986.390.265
1