Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vanphon6/public_html/include/connect.php on line 2
Màng bọc thực phẩm, màng chít
Slice ảnh 2
Màng PE bọc hàng hóa 50cm (4 Kg/cuộn)

Màng PE bọc hàng hóa 50cm (4 Kg/cuộn)

Màng PE bọc hàng hóa 50cm (4 Kg/cuộn)
Màng PE bọc hàng hóa 50cm (4 Kg/cuộn)

Màng PE bọc hàng hóa 50cm (4 Kg/cuộn)

170.000đ

Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2,4 Kg/cuộn)

Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2,4 Kg/cuộn)

Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2,4 Kg/cuộn)
Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2,4 Kg/cuộn)

Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2,4 Kg/cuộn)

100.000đ

Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2 Kg/cuộn)

Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2 Kg/cuộn)

Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2 Kg/cuộn)
Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2 Kg/cuộn)

Màng chít PE bọc hàng hóa 50cm (2 Kg/cuộn)

90.000đ

Cuộn màng chít nhiệt khổ 11cm

Cuộn màng chít nhiệt khổ 11cm

Cuộn màng chít nhiệt khổ 11cm
Cuộn màng chít nhiệt khổ 11cm

Cuộn màng chít nhiệt khổ 11cm

90.000đ

Cuộn màng chít nhiệt khổ 10cm (13kg/cuộn)

Cuộn màng chít nhiệt khổ 10cm (13kg/cuộn)

Cuộn màng chít nhiệt khổ 10cm (13kg/cuộn)
Cuộn màng chít nhiệt khổ 10cm (13kg/cuộn)

Cuộn màng chít nhiệt khổ 10cm (13kg/cuộn)

90.000đ

Cuộn màng chít nhiệt khổ 9cm (11,85 kg/cuộn)

Cuộn màng chít nhiệt khổ 9cm (11,85 kg/cuộn)

Cuộn màng chít nhiệt khổ 9cm (11,85 kg/cuộn)
Cuộn màng chít nhiệt khổ 9cm (11,85 kg/cuộn)

Cuộn màng chít nhiệt khổ 9cm (11,85 kg/cuộn)

90.000đ

Màng bọc size 30cm, 450 vòng Plasma xanh

Màng bọc size 30cm, 450 vòng Plasma xanh

Màng bọc size 30cm, 450 vòng Plasma xanh
Màng bọc size 30cm, 450 vòng Plasma xanh

Màng bọc size 30cm, 450 vòng Plasma xanh

230.000đ

Màng bọc size 30cm, 600 vòng Plasma đỏ

Màng bọc size 30cm, 600 vòng Plasma đỏ

Màng bọc size 30cm, 600 vòng Plasma đỏ
Màng bọc size 30cm, 600 vòng Plasma đỏ

Màng bọc size 30cm, 600 vòng Plasma đỏ

260.000đ

Màng bọc size 45cm, 600 vòng Plasma đỏ

Màng bọc size 45cm, 600 vòng Plasma đỏ

Màng bọc size 45cm, 600 vòng Plasma đỏ
Màng bọc size 45cm, 600 vòng Plasma đỏ

Màng bọc size 45cm, 600 vòng Plasma đỏ

360.000đ

Giỏ hàng 0 sản phẩm

 0986.390.265
1